Svartbag

Svartbag
Svartbagen er Danmarks største måge med sine 74 cm. En af dens typiske ynglesteder er på Læsø, Samsø, og Ærø. Den er her i Danmark hele året rundt, ved vores farvande, og langs kysterne. Den spiser ikke kun fisk, men den tager også andre fugles æg og unger, æder rotter og kaniner. Men den æder også både bær, tang og alger. Den bygger sin rede af tørt græs. I maj lægger den 2-3 æg som ligner havmågens. Den ånder via lunger. Svartbagen har vadefødder der er delvis svømmefødder, det vil sige, at den har svømmehud mellem tæerne, men svømmehuden går halvvejs ud på tæerne. En svartbag fisker, ved at den vader rundt i vandet, og når den ser en fisk, så tager den sit næb ned i vandet og tager den. Den har ingen rigtige fjender når den er voksen, men dens unger kan blive taget af for eksempel ræve og rovfugle.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • svartbag — svart|bag sb., en, e, ene (en måge) …   Dansk ordbog

  • Larus marinus — Svartbag …   Danske encyklopædi

  • Roskilde Festival 2005 — was held 30 june ndash;3 July 2005 with warm up and camping from 26 June. The festival was not sold out, at festival start, because of the rainy weather at Roskilde Festival 2004. Band list *13 God (D/US) *5th Element feat. Anthony Cruz, Jah… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”